Vad jag gör

Min huvudsakliga verksamhet är medieträning, medierådgivning och krishantering.

Jag har genom åren genomfört ett stort antal medieträningar för stora företag och organisationer, små uppstickare, politiker, medieföretag och enskilda personer med stort offentligt intresse, ofta så kallade kändisar.

Mina medieträningar kan handla om att generellt ge kunder kunskap om hur media fungerar och framför TV-kamera förbättra budskap och framförande.

Ofta är det rena ”brandkårsutryckningar”, där det gäller att trimma kundens budskap inför ett speciellt TV-inslag eller en tidningsintervju.

Medierådgivning går ut på att följa och analysera mediebevakningen av en kund och föreslå strategier för hur media i olika frågor bör hanteras.

I krishanteringen – exempelvis när en kund utsätts för Uppdrag Granskning eller när någon allvarlig händelse inträffar i verksamheten – kan kundens hela varumärke och stora ekonomiska värden stå på spel. Då samverkar alla discipliner – från medieträning till konkret akut medierådgivning för att minimera skador och rädda varumärket.

Jag är en av de mest anlitade krishanterarna i Sverige och detta är en verksamhet som bygger på att man har en gedigen praktisk erfarenhet.

Jag arbetar också förebyggande genom att hjälpa till att upprätta mediepolicys och krisplaner, samt identifiera potentiella hot som kan utvecklas till kriser.

Jag ordnar också krisseminarier, där deltagarna både får en teoretisk genomgång om vad som krävs vid en krishantering och därefter får agera praktiskt i ett rollspel utifrån en film där krisen trappas upp steg för steg. Slutligen utvärderas spelet med deltagarna med feedback på hur de agerade i olika skeden av scenariot.

I denna verksamhet engagerar jag erfarna skådespelare, filmare och tidigare verksamma journalister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.