Medieträning, medierådgivning och krishantering

Kunder och referenser

Mitt arbete är strikt konfidentiellt, kunden avgör vad som kan sägas om vår gemensamma verksamhet. Därför redovisar jag inga fallstudier eller konkreta exempel på vad jag gjort för olika kunder.

Min inställning är: ”Kunden får gärna prata om mig, men jag talar inte om kunden”.

Några av mina kunder är också andra PR-byråer som tar in mig som underleverantör vid exempelvis medieträningar och krishanteringar.

Här är några av mina referenser:

Christian Berner Invest AB

VD Joachim Berner,
+46 706201150, joachim.berner@christianberner.com

Lantmännen

Chef för extern kommunikation Eva Emrin,
+46 70359 59 20, eva.emrin@lantmannen.com

Taxi Stockholm

Kommunikationschef Carina Herly
+46 70-788 26 81, carina.herly@taxistockholm.se

Läkare Utan Gränser

Presschef Malin Lager,
+46 70833 77 40, malin.lager@stockholm.msf.org

Statkraft

Informationschef Gunilla Lundén,
+46 70 521 31 16, gunilla.lunden@statkraft.com