Anlita mig för styrelseuppdrag!

Efter årtionden av medierådgivning och krishantering har jag märkt hur mycket det jag gör handlar om själva affären i ett företag. Därför känner jag mig nu mogen att ta styrelseuppdrag.

Min styrka är inte att läsa balansräkningar eller att se till att ett bolag/en organisation strikt följer alla regelverk som krävs i det moderna svenska samhället. Inte heller att vända papper  eller skriva snygga namnteckningar under dokument.

Däremot tror jag, efter så många år av varumärkesbyggande exekutiv medierådgivning och krishantering att jag har något att tillföra när det gäller strategisk ägarstyrning.

Att göra rätt från början i samband med en börsintroduktion, ett förvärv eller en fusion kan betyda enormt mycket för ett företag. Liksom att tidigt se när dålig publicitet eller i värsta fall ett mediedrev kring strategiska beslut kan bli direkt verksamhetskritiskt.

Det är här jag gärna vill bli ett kompletterande inslag bland övriga kompetenser i en styrelse, gärna i börsbolag eller kommunala/regionala bolag, som ofta är i hetluften.

Är någon valberedning intresserad av att få en medievan krishanterare och varumärkesbyggare i laget – kontakta mig! #styrelseuppdrag #krishantering #medierådgivning