Så stöder vi de skötsamma, tysta tjejerna ingen ser…

Jag har nu varit medlem i Stockholm Djurgården Rotaryklubb sedan 2008 och till hösten blir jag president i klubben för 2024-2025.

Det är ett val jag aldrig har behövt ångra. På fredagar träffas vi för lunch och mingel på Odd Fellow vid Kungsträdgården och lyssnar på intressanta talare.

Nästa vecka  talar till exempel Carl-Henric Svanberg, som nyligen avgick som ordförande för Volvo efter en mycket framgångsrik period för bolaget, och som nu är ordförande i regeringens AI-kommission. Ett oerhört viktigt och intressant uppdrag: Hur ska näringslivet hantera de nya möjligheterna och hoten? Jag bloggade nu senast om en spännande episod med honom  under hans tid som VD för Ericsson.

Min Rotaryklubb har inte bara lockat talare som Jan Eliasson, Ebba Busch, Per Holknekt, Marie Ledin, Morgan Alling, Cecilia Gyllenhammar, Mona Sahlin, Elaine Eksvärd och Sven Hagströmer. Den har också drivit framgångsrika projekt som daghemsbygge i Nepal, stöd till El Sistema, där barn i utsatta problemområden lär sig spela instrument i orkester, stöd till kvinnor i Guatemala som via mikrolån lett till att de blivit självförsörjande småföretagare och fått en starkare position i sina familjer, samt så mycket mer.

Men det här inlägget ska inte handla om framgångsrika som lyckats, utan om de skötsamma, ofta tysta skoltjejer med utländsk bakgrund i problemområden. som inte blir sedda eller får något stöd för att de klarar sin skolgång så bra ändå.

Som lättare skulle kunna nå välförtjänt framgång och bidra till en god samhällsutveckling senare i livet, om de erbjöds handledning på vägen.

Dessa flickor har eldsjälen, anestesiläkaren Paola Granado Németh tagit sig an och bildat mentorsprogrammet Framtidssmedjan för flickor i årskurs 8, som väljs ut av sina skolors rektorer och får stöd av en egen mentor – en kvinna som lyckats inom sitt område och kan tjäna som föredöme och bollplank. Detta förklarar Paola bättre här, på sin föredömligt koncisa hemsida.

Verksamheten är ju helt ideell och behöver pengar till bl.a måltider i samband med träffarna, resor, ekonomiskt stöd för studier, kanske också stipendier. Paola vill dessutom skala upp verksamheten till fler områden, helst till hela Sverige. Därför behövs fler mentorer – kvinnor med chefsbefattningar i näringsliv och organisationer eller är framstående inom kultur, som vill ge något tillbaka till en flicka som behöver stöd och vägledning. Om du är intresserad att hjälpa Paola, anmäl  dig då enligt anvisningen på hemsidan.

Själv vill jag bidra genom att här erbjuda en timmes kommunikationsrådgivning, via e-post, telefonsamtal eller ett digitalt möte på Zoom eller Teams till kraftigt reducerat pris, 2.500 kr. Mina kontaktuppgifter hittar du lätt här på hemsidan (jag vill inte göra det för lätt för eventuella robotar).

Det kan handla om en second opinion på ett affärsbeslut som kan få kommunikativa konsekvenser, en kampanj som ska lanseras, ett pressmeddelande man vill ha synpunkter på eller en interninformation som kanske behöver vässas. Inget uppdrag är för litet.

Villkoret är att rådgivningen är avgränsad till en timme och att ersättningen märks ”Framtidssmedjan” och skickas till Stockholm Djurgården Rotaryklubb bankgiro: 5874-9862. Pengarna går oavkortat till Framtidssmedjan, men ”omvägen” via vår klubb är nödvändig för att vi också ska kunna få bidrag via Rotary District Grant för Paolas projekt.

Min kampanj pågår april månad ut. Det går naturligtvis att stödja detta projekt med valfritt belopp direkt utan att konsultera mig, men var då snälla att märka inbetalningen med ”Framtidssmedjan”.

”Service above self” är Rotarys motto. Detta känns som en väldigt bra kickstart för det som kommer att bli mitt presidentår.

Paul Ronge