Medieträning, medierådgivning och krishantering

”Hesa Fredrik” avslöjade katastrofal kriskommunikation » Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Foto: Johan Eklund / MSB Stockholm.

  • Facebook
  • TwitThis
  • del.icio.us
  • Pusha
  • Bloggy
  • Google
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!
|

This entry was posted on måndag, juli 10th, 2017 at 09:17 and is filed under Blogg. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Skriv en kommentar