Medieträning, medierådgivning och krishantering

Nytt erbjudande: ”Så gör du när drevet går i sociala medier”

Under de senaste 6-7 åren har sociala medier blivit ett allt viktigare inslag, ibland som en kraftig negativ förstärkning av ett traditionellt mediedrev, men också allt oftare som en fantastisk möjlighet för de som utsätts för drev att vara proaktiva, interagera med omvärlden och lindra verkningarna. Man kan till och med vinna, som jag skrev i denna bloggpost.

Jag är ingen ”sociala medier-expert” och har hållit mig rätt kallsinnig gentemot alla hallelujarop om sociala mediers välsignelse.

Men jag har skrivit intervjuboken ”Sociala medier – en halv sekund från ord till handling”, jag har varit mycket aktiv på Twitter. Jag har bloggat regelbundet i många år – och framförallt har jag i mitt praktiska arbete de senaste åren fått massor av erfarenhet av krishantering också gentemot sociala medier.

Så detta kan ses som påbyggnad och komplement till mina vanliga medieträningar på halv- och heldag.

Jag använder samma koncept och erbjuder ”Så gör du när drevet går i sociala medier” på halv eller heldag.

Seminarium halvdag

  • Likheter och skillnader mellan traditionella och sociala medier i kris
  • Viktiga krisförberedelser att tänka på innan man går in på den sociala mediearenan
  • Hur kombinerar man olika plattformar som hemsida, blogg, Facebook, Twitter etcetera för att bygga ett immunförsvar inför krisen?
  • Hur kombinera krisplanen för att möta traditionella media med att också upprätta en krisplan för ett drev i sociala medier?
  • Exempel från både traditionella och sociala medier-kriser och vad man kan lära när båda dessa ”drev” förenas
  • Positiva och negativa exempel på när sociala medier använts för att möta ett traditionellt mediedrev i Sverige
  • Lärdomar från konkreta fall. Till exempel ”#SN-gate” där vi faktiskt vann över Sörmlands Nyheter, #Aviationgate där jag via sociala medier visade Malmö Aviation att nonchalant kundbeteende kan straffa sig och några misstag jag själv gjort och lärt från under min tid i sociala medier.
  • Diskussion kring Din krispolicy för sociala medier

Seminarium heldag

Förutom att mer tid ges att gå på djupet på de punkter som erbjuds för halvdagen, ska heldagen vara en workshop där Din egen sociala medier-policy, krispolicy, etcetera diskuteras mycket mer inträngande och där dokument kan granskas och bearbetas. I mån av tid kan även utkast till nya dokument författas.

Socialt krisseminarium i samarbete med Deportivo
Som ett komplement till de traditionella krisseminarier jag arrangerar (se under rubriken: ”Vad jag gör”)  har jag också i samarbete med flerfaldigt prisbelönta PR och webb.-byrån Deportivo utarbetat ett tre dagars krisseminarium för sociala medier där vi arbetar fram ett konkret scenario baserat på potentiella risker för Ditt företag eller Din organisation och där ni får svara i realtid via sociala medier. Då ser hela paketet ut så här:

Dag 1

Likvärdig med mitt erbjudande ovan om heldags seminarium ”Så gör du när drevet går i sociala medier”, som jag beskrivit ovan.

Dag 2

Workshop innefattande inventering och analys av företagets/ organisationens samtliga medie-och krispolicys, budskapsplattformar och Q & A för traditionella och sociala medier

Analys av företagets/ organisationens hittillsvarande användande av sociala medier i sin krisberedskap och krishantering

Finns brister? Finns utvecklingsmöjligheter?

I smågrupper arbetar vi med att föreslå ändringar, skriva om eller till och med skriva helt nya dokument på plats. På grund av vår erfarenhet och snabbhet i att utarbeta denna typ av dokument kan detta arbete också bli mycket kostnadseffektivt, med tanke på vad det kostar traditionellt att få denna typ av dokument producerade.

Vi samlar ihop allt i en sammanfattande värderingsdiskussion.

Dag 3

Workshop där vi arbetar via sociala medier med ett konkret case.

Paul Ronge Media och Deportivo utarbetar ett scenario i flera steg utifrån en tänkt worst case-situation för den specifika kunden, där drevets epicentrum är sociala medier. Självklart kommer också hantering av traditionella medier att ingå i övningen.

Deltagarna får i uppgift att, utifrån de nya vändningar och turer krisen tar sig, arbeta med Facebook, Twitter och bloggar samt agera reaktivt och proaktivt via traditionella medier. Någon i gruppen för en ”loggbok” och är beredd att senare rapportera hur gruppen tänkt i den avslutande diskussionsrundan efter övningens slut.  Vid många deltagare delar vi upp i flera grupper.

Självklart modifierar vi detta upplägg efter Ditt önskemål.

Totalpaketet med Deportivo offererar jag separat vid förfrågan.